Producent van deklagen, eigenaar of beheerder van een weg?

Afbeelding
Producent van deklagen, eigenaar of beheerder van een weg?
Body

Rafelinginzicht is steeds meer van belang voor producenten. Opdrachtgevers vragen steeds meer om aan te tonen dat een deklaag of coating geen of weinig rafeling geeft. Inzicht in rafeling van uw product kan u krijgen door RSAT uit te voeren.

RSAT geeft het noodzakelijk rafelinzicht op deklagen

Afbeelding
RSAT geeft het noodzakelijk rafelinzicht op deklagen
Body

Rafeling is het schadeverschijnsel waarbij stenen uit het wegdek, aan het oppervlak, loslaten of los raken van de naastliggende stenen. Ze worden niet meer gebonden door het bindmiddel bitumen

Rafelinginzicht is winst voor de wegbeheerder

Afbeelding
Rafeling als functie van tijd in uren
Body

Heeft uw weg, het wegoppervlak (onverwacht) rafeling? Met RSAT kan u een uitspraak doen of dit schadebeeld al dan niet versneld verder gaat. Met slechts enkele boorkernen kan via RSAT worden bepaald in welk stadium het rafelingsproces zich bevindt: wordt het een domino effect of is het proces pas net begonnen? Rafelinginzicht is echt mogelijk.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.